อำเภอปากชม จังหวัดเลย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปากชม จังหวัดเลย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปากชม ถนนปากชม-ศรีเชียงใหม่ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150

โทรศัพท์ : 042 881 099

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปากชม


การปกครอง : อำเภอปากชม มี 6 ตำบล 50 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากชม
2. ตำบลเชียงกลม
3. ตำบลห้วยพิชัย
4. ตำบลหาดคัมภีร์
5. ตำบลชมเจริญ
6. ตำบลห้วยบ่อซืน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลปากชม
2. เทศบาลตำบลเชียงกลม
3. เทศบาลตำบลคอนสา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนครหงษ์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหาดคัมภีร์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบ่อซืน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
42150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปากชม

พื้นที่ : 957 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 42,276 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ตำนานนครหงษ์ ลำโขงสวยสุดตา งามแก่งฟ้าแก่งจันทร์ ถ้ำแสงธรรมงามเรืองรอง ร่อนทองฝั่งนที

พิกัด
18°1′18″N 101°53′18″E

แผนที่อำเภอปากชมความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ