อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอรัตนวาปี หมู่ที่ 5 ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 43120

โทรศัพท์ : 042 418 046

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอรัตนวาปี

การปกครอง : อำเภอรัตนวาปี มี 5 ตำบล 62 หมู่บ้าน
1. ตำบลรัตนวาปี
2. ตำบลนาทับไฮ
3. ตำบลบ้านต้อน
4. ตำบลพระบาทนาสิงห์
5. ตำบลโพนแพง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนวาปี
2. องค์การบริหารส่วนตำบลนาทับไฮ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนแพง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
43120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย

พื้นที่ : 204.01 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 38,057 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
รัตนวาปี ธานีจอมนาคา ยางพาราสวยสด สับปะรดฉ่ำหวาน

พิกัด
18°13′12″N 103°10′48″E

แผนที่อำเภอรัตนวาปีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ