อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอปะเหลียน หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92120

โทรศัพท์ : 075 289 426

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอปะเหลียน

การปกครอง : อำเภอปะเหลียน มี 10 ตำบล 85 หมู่บ้าน
1. ตำบลปะเหลียน
2. ตำบลท่าข้าม
3. ตำบลทุ่งยาว
4. ตำบลบางด้วน
5. ตำบลบ้านนา
6. ตำบลสุโสะ
7. ตำบลลิพัง
8. ตำบลเกาะสุกร
9. ตำบลท่าพญา
10. ตำบลแหลมสอม

การปกครองส่วนท้องถิ่น : 12 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าข้าม
2. เทศบาลตำบลทุ่งยาว
3. เทศบาลตำบลท่าพญา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปะเหลียน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลลิพัง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสอม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
92120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน
92140    เฉพาะตำบลท่าพญา ตำบลบางด้วน ตำบลบ้านนา รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว
92180    เฉพาะตำบลปะเหลียน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว

พื้นที่ : 973.13 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 66,824 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชาวปะเหลียน รักศักดิ์ศรี มีวินัย น้ำตกใส ทะเลกว้าง สร้างความดี

พิกัด
7°10′18″N 99°41′12″E

แผนที่อำเภอปะเหลียนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ