อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี เลขที่ 90/2 หมู่ที่ 3 ถนนสุขาภิบาล 2 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16110

โทรศัพท์ : 036 582 223

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภออินทร์บุรี

การปกครอง : อำเภออินทร์บุรี มี 10 ตำบล 107 หมู่บ้าน
1. ตำบลอินทร์บุรี
2. ตำบลประศุก
3. ตำบลทับยา
4. ตำบลงิ้วราย
5. ตำบลชีน้ำร้าย
6. ตำบลท่างาม
7. ตำบลน้ำตาล
8. ตำบลทองเอน
9. ตำบลห้วยชัน
10. ตำบลโพธิ์ชัย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี 
2. เทศบาลตำบลทับยา
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี
4. องค์การบริหารส่วนตำบลประศุก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลชีน้ำร้าย
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตาล
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยชัน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
16110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี

พื้นที่ : 314.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 53,132 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ขนมเปี๊ยะเมืองอินทร์ ถิ่นเกษตรปลอดสารพิษ เรืองฤทธิ์พระอินทร์

พิกัด
15°0′28″N 100°19′37″E

แผนที่อำเภออินทร์บุรีความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ