อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอท่ายาง เลขที่ 19 ถนนราษฎรบำรุง ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130

โทรศัพท์ : 032 461 544

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอท่ายาง


การปกครอง : อำเภอท่ายาง มี 12 ตำบล 118 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่ายาง    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าคอย    มี 11 หมู่บ้าน
3. ตำบลยางหย่อง    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลหนองจอก    มี 14 หมู่บ้าน
5. ตำบลมาบปลาเค้า    มี 11 หมู่บ้าน
6. ตำบลท่าไม้รวก    มี 13 หมู่บ้าน
7. ตำบลวังไคร้    มี 10 หมู่บ้าน
8. ตำบลกลัดหลวง    มี 11 หมู่บ้าน
9. ตำบลปึกเตียน    มี 4 หมู่บ้าน
10. ตำบลเขากระปุก    มี 14 หมู่บ้าน
11. ตำบลท่าแลง    มี 9 หมู่บ้าน
12. ตำบลบ้านในดง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่ายาง
2. เทศบาลตำบลหนองจอก
3. เทศบาลตำบลท่าแลง
4. เทศบาลตำบลท่าไม้รวก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคอย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลยางหย่อง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลมาบปลาเค้า
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังไคร้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกลัดหลวง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลปึกเตียน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเขากระปุก
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง

พื้นที่ : 736.70 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 85,859 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เกษตรคู่บ้าน ขนมหวานคู่เมือง เขาลูกช้างลือเลื่อง ฟูเฟื่องหาดปึกเตียน

พิกัด
12°58′24″N 99°53′16″E

แผนที่อำเภอท่ายาง
ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ