อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอระแงะ ถนนระแงะมรรคา ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส 96130

โทรศัพท์ : 073 671 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอระแงะ


การปกครอง : อำเภอระแงะ มี 7 ตำบล 61 หมู่บ้าน
1. ตำบลตันหยงมัส
2. ตำบลตันหยงลิมอ
3. ตำบลมะรือโบตก
4. ตำบลบองอ
5. ตำบลเฉลิม
6. ตำบลกาลิซา
7. ตำบลบาโงสะโต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลตันหยงมัส
2. เทศบาลตำบลมะรือโบตก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงมัส
4. องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลิมอ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลมะรือโบตก
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบองอ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉลิม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกาลิซา
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส
96220    เฉพาะตำบลบองอ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ

พื้นที่ : 435.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 94,050 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ระแงะเมืองพระยา ลองกองล้ำค่า ประชามีน้ำใจ

พิกัด
6°17′47″N 101°43′42″E

แผนที่อำเภอระแงะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ