จังหวัดสงขลา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดสงขลา มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดสงขลา มี 16 อำเภอ 127 ตำบล 987 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดสงขลา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสงขลา
2. อำเภอกระแสสินธุ์
3. อำเภอคลองหอยโข่ง
4. อำเภอควนเนียง
5. อำเภอจะนะ
6. อำเภอเทพา
7. อำเภอนาทวี
8. อำเภอนาหม่อม
9. อำเภอบางกล่ำ
10. อำเภอระโนด
11. อำเภอรัตภูมิ
12. อำเภอสทิงพระ
13. อำเภอสะเดา
14. อำเภอสะบ้าย้อย
15. อำเภอสิงหนคร
16. อำเภอหาดใหญ่

แผนที่จังหวัดสงขลา


รายละเอียดอำเภอของจังหวัดสงขลา มีดังนี้
1. อำเภอเมืองสงขลา มี 6 ตำบล 46 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ่อยาง
 • ตำบลเขารูปช้าง
 • ตำบลเกาะแต้ว
 • ตำบลพะวง
 • ตำบลทุ่งหวัง
 • ตำบลเกาะยอ
2. อำเภอกระแสสินธุ์ มี 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน

 • ตำบลเกาะใหญ่
 • ตำบลโรง
 • ตำบลเชิงแส
 • ตำบลกระแสสินธุ์
3. อำเภอคลองหอยโข่ง มี 4 ตำบล 32 หมู่บ้าน
 • ตำบลคลองหอยโข่ง
 • ตำบลทุ่งลาน
 • ตำบลโคกม่วง
 • ตำบลคลองหลา
4. อำเภอควนเนียง มี 4 ตำบล 46 หมู่บ้าน
 • ตำบลรัตภูมิ
 • ตำบลควนโส
 • ตำบลห้วยลึก
 • ตำบลบางเหรียง
5. อำเภอจะนะ มี 14 ตำบล 139 หมู่บ้าน
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลป่าชิง
 • ตำบลสะพานไม้แก่น
 • ตำบลสะกอม
 • ตำบลนาหว้า
 • ตำบลนาทับ
 • ตำบลน้ำขาว
 • ตำบลขุนตัดหวาย
 • ตำบลท่าหมอไทร
 • ตำบลจะโหนง
 • ตำบลคู
 • ตำบลแค
 • ตำบลคลองเปียะ
 • ตำบลตลิ่งชัน
6. อำเภอเทพา มี 7 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลเทพา
 • ตำบลปากบาง
 • ตำบลเกาะสะบ้า
 • ตำบลลำไพล
 • ตำบลท่าม่วง
 • ตำบลวังใหญ่
 • ตำบลสะกอม
7. อำเภอนาทวี มี 10 ตำบล 92 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาทวี
 • ตำบลฉาง
 • ตำบลนาหมอศรี
 • ตำบลคลองทราย
 • ตำบลปลักหนู
 • ตำบลท่าประดู่
 • ตำบลสะท้อน
 • ตำบลทับช้าง
 • ตำบลประกอบ
 • ตำบลคลองกวาง
8. อำเภอนาหม่อม มี 4 ตำบล 29 หมู่บ้าน
 • ตำบลนาหม่อม
 • ตำบลพิจิตร
 • ตำบลทุ่งขมิ้น
 • ตำบลคลองหรัง
9. อำเภอบางกล่ำ มี 4 ตำบล 36 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางกล่ำ
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลแม่ทอม
 • ตำบลบ้านหาร
10. อำเภอระโนด มี 12 ตำบล 73 หมู่บ้าน
 • ตำบลระโนด
 • ตำบลคลองแดน
 • ตำบลตะเครียะ
 • ตำบลท่าบอน
 • ตำบลบ้านใหม่
 • ตำบลบ่อตรุ
 • ตำบลปากแตระ
 • ตำบลพังยาง
 • ตำบลระวะ
 • ตำบลวัดสน
 • ตำบลบ้านขาว
 • ตำบลแดนสงวน
11. อำเภอรัตภูมิ มี 5 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลกำแพงเพชร
 • ตำบลท่าชะมวง
 • ตำบลคูหาใต้
 • ตำบลควนรู
 • ตำบลเขาพระ
12. อำเภอสทิงพระ มี 11 ตำบล 79 หมู่บ้าน
 • ตำบลจะทิ้งพระ
 • ตำบลกระดังงา
 • ตำบลสนามชัย
 • ตำบลดีหลวง
 • ตำบลชุมพล
 • ตำบลคลองรี
 • ตำบลคูขุด
 • ตำบลท่าหิน
 • ตำบลวัดจันทร์
 • ตำบลบ่อแดง
 • ตำบลบ่อดาน
13. อำเภอสะเดา มี 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลสะเดา
 • ตำบลปริก
 • ตำบลพังลา
 • ตำบลสำนักแต้ว
 • ตำบลทุ่งหมอ
 • ตำบลท่าโพธิ์
 • ตำบลปาดังเบซาร์
 • ตำบลสำนักขาม
 • ตำบลเขามีเกียรติ
14. อำเภอสะบ้าย้อย มี 9 ตำบล 62 หมู่บ้าน
 • ตำบลสะบ้าย้อย
 • ตำบลทุ่งพอ
 • ตำบลเปียน
 • ตำบลบ้านโหนด
 • ตำบลจะแหน
 • ตำบลคูหา
 • ตำบลเขาแดง
 • ตำบลบาโหย
 • ตำบลธารคีรี
15. อำเภอสิงหนคร มี 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลชิงโค
 • ตำบลสทิงหม้อ
 • ตำบลทำนบ
 • ตำบลรำแดง
 • ตำบลวัดขนุน
 • ตำบลชะแล้
 • ตำบลปากรอ
 • ตำบลป่าขาด
 • ตำบลหัวเขา
 • ตำบลบางเขียด
 • ตำบลม่วงงาม
16. อำเภอหาดใหญ่ มี 13 ตำบล 98 หมู่บ้าน
 • ตำบลหาดใหญ่
 • ตำบลควนลัง
 • ตำบลคูเต่า
 • ตำบลคอหงส์
 • ตำบลคลองแห
 • ตำบลคลองอู่ตะเภา
 • ตำบลฉลุง
 • ตำบลทุ่งใหญ่
 • ตำบลทุ่งตำเสา
 • ตำบลท่าข้าม
 • ตำบลน้ำน้อย
 • ตำบลบ้านพรุ
 • ตำบลพะตง

อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
 1. อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง
 2. อุทยานแห่งชาติสันกาลาคีรี
อาณาเขต


ตัวเมืองอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เกร็ดความรู้จังหวัดสงขลา

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 7,394 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 1,431,959 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 193.66 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานติณ ถิ่นธุรกิจแดนใต้
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกสะเดาเทียม
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นสะเดาเทียม
อักษรย่อ : สข, SKA
อุทยานแห่งชาติ : 2 แห่ง
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานควนเขาวัง)
ป่าสงวนแห่งชาติ : 41 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติถ้ำเขานุ้ย)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 7 แห่ง
พื้นที่ป่า : 542,126.99 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มัชฌิมาวาส)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานหาดใหญ่)
เทศบาล : 44 แห่ง (2 เทศบาลนคร, 11 เทศบาลเมือง, 31 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 90000

ศาลากลางจังหวัด : ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074 312 016


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ