อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสว่างอารมณ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150

โทรศัพท์ : 056 599 122

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสว่างอารมณ์


การปกครอง : อำเภอสว่างอารมณ์ มี 5 ตำบล 65 หมู่บ้าน
1. ตำบลสว่างอารมณ์
2. ตำบลบ่อยาง
3. ตำบลหนองหลวง
4. ตำบลไผ่เขียว
5. ตำบลพลวงสองนาง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์
2. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง
3. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
61150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สว่างอารมณ์

พื้นที่ : 341.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,523 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อเสน่ห์คู่บ้าน บึงคอกช้างตระหง่านสง่าสม เขาหินเหิน ถ้ำเขาหินถิ่นนิยม สว่างอารมณ์เมืองคนดี

พิกัด
15°35′2″N 99°51′39″E

แผนที่อำเภอสว่างอารมณ์