อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดิน หมู่ที่ 11 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 042 721 972

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสว่างแดนดิน


การปกครอง : อำเภอสว่างแดนดิน มี 16 ตำบล 189 หมู่บ้าน
1. ตำบลสว่างแดนดิน
2. ตำบลธาตุทอง
3. ตำบลคำสะอาด
4. ตำบลบ้านถ่อน
5. ตำบลบ้านต้าย
6. ตำบลตาลเนิ้ง
7. ตำบลบงเหนือ
8. ตำบลตาลโกน
9. ตำบลโพนสูง
10. ตำบลทรายมูล
11. ตำบลโคกสี
12. ตำบลแวง
13. ตำบลหนองหลวง
14. ตำบลพันนา
15. ตำบลค้อใต้
16. ตำบลบงใต้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (7 เทศบาลตำบล, 11 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
2. เทศบาลตำบลโคกสี
3. เทศบาลตำบลดอนเขือง
4. เทศบาลตำบลบ้านต้าย
5. เทศบาลตำบลบงใต้
6. เทศบาลตำบลหนองหลวง
7. เทศบาลตำบลพันนา
8. องค์การบริหารส่วนตำบลสว่างแดนดิน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านถ่อน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลคำสะอาด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุทอง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบงเหนือ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลเนิ้ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง
15. องค์การบริหารส่วนตำบลตาลโกน
16. องค์การบริหารส่วนตำบลค้อใต้
17. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
18. องค์การบริหารส่วนตำบลแวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
47110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน
47240    เฉพาะตำบลตาลโกน ตำบลตาลเนิ้ง ตำบลธาตุทอง ตำบลพันนา ตำบลแวง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง

พื้นที่ : 970.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 150,317 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แดนดินถิ่นไทย้อ พบพ้อแหล่งโบราณ สืบสานประเพณี มีหนองคูคู่บ้าน ตำนานแดนเมืองเก่า ศาลเจ้าดอนปู่ตา ปราสาทขอมล้ำค่า ถิ่นคนกล้าวีรชน

พิกัด
17°28′30″N 103°27′30″E

แผนที่อำเภอสว่างแดนดินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ