อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัย ถนนปากคาด-พรเจริญ ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 38170

โทรศัพท์ : 042 485 060

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโซ่พิสัย


การปกครอง : อำเภอโซ่พิสัย มี 7 ตำบล 95 หมู่บ้าน
1. ตำบลโซ่
2. ตำบลเหล่าทอง
3. ตำบลหนองพันทา
4. ตำบลถ้ำเจริญ
5. ตำบลศรีชมภู
6. ตำบลบัวตูม
7. ตำบลคำแก้ว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโซ่พิสัย
2. องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าทอง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำเจริญ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีชมภู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวตูม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลคำแก้ว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
38170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โซ่พิสัย

พื้นที่ : 985.26 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 71,601 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงพ่อพระแสน ดินแดนน้ำใส หาดหินคำไผ่ ยอใหญ่ท่าหลี่

พิกัด
18°4′42″N 103°26′36″E

แผนที่อำเภอโซ่พิสัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ