อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพทะเล เลขที่ 170 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 66130

โทรศัพท์ : 056 681 457

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพทะเล


การปกครอง : อำเภอโพทะเล มี 11 ตำบล 97 หมู่บ้าน
1. ตำบลโพทะเล
2. ตำบลทุ่งน้อย
3. ตำบลท่าเสา
4. ตำบลบางคลาน
5. ตำบลวัดขวาง
6. ตำบลท้ายน้ำ
7. ตำบลบ้านน้อย
8. ตำบลทะนง
9. ตำบลท่าขมิ้น
10. ตำบลท่านั่ง
11. ตำบลท่าบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลโพทะเล
2. เทศบาลตำบลท่าเสา
3. เทศบาลตำบลบางคลาน
4. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย
5. องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล
6. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดขวาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลทะนง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อย
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขมิ้น

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล

พื้นที่ : 484.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,350 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หัตถกรรมดี ประเพณีสงกรานต์ ผลไม้รสหวาน นครไชยบวรคู่บ้าน วัดบางคลานคู่เมือง ลือเลื่องหลวงพ่อเงิน

พิกัด
16°4′30″N 100°18′12″E

แผนที่อำเภอโพทะเลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ