อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนิคมพัฒนา เลขที่ 8 หมู่ที่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

โทรศัพท์ : 038 637 699

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนิคมพัฒนา


การปกครอง : อำเภอนิคมพัฒนา มี 4 ตำบล 30 หมู่บ้าน
1. ตำบลนิคมพัฒนา    มี 7 หมู่บ้าน
2. ตำบลมาบข่า    มี 8 หมู่บ้าน
3. ตำบลพนานิคม    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลมะขามคู่    มี 7 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 2 อบต.)

1. เทศบาลเมืองมาบตาพุด
2. เทศบาลตำบลมาบข่า
3. เทศบาลตำบลมะขามคู่
4. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพนานิคม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
21180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา

พื้นที่ : 237.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 59,050 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สับปะรดหวานฉ่ำ อุตสาหกรรมน้อยใหญ่ เสียงลือไกลหลวงพ่อชื่น

พิกัด
12°49′53″N 101°12′29″E

แผนที่อำเภอนิคมพัฒนาความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ