อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสังขละบุรี ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71240

โทรศัพท์ : 034 595 120

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสังขละบุรี


การปกครอง : อำเภอสังขละบุรี มี 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองลู    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลปรังเผล    มี 4 หมู่บ้าน
3. ตำบลไล่โว่    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังกะ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองลู
3. องค์การบริหารส่วนตำบลปรังเผล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไล่โว่

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ และอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
  • ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิ
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และอำเภอทองผาภูมิ
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศเมียนมาร์

รหัสไปรษณีย์ 
71240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สังขละบุรี

พื้นที่ : 3,349.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 51,654 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สะพานไม้ ด่านเจดีย์ นทีสามประสบ มรดกทุ่งใหญ่ ไทยกะเหรี่ยงรามัญ สารพันธรรมชาติ อภิวาทหลวงพ่ออุตตมะ เมืองสังขละชายแดน สุดแคว้นตะวันตก

พิกัด
15°9′21″N 98°27′13″E

แผนที่อำเภอสังขละบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ