อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเขาชัยสน ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130

โทรศัพท์ : 074 691 703

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเขาชัยสน


การปกครอง : อำเภอเขาชัยสน มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาชัยสน
2. ตำบลจองถนน
3. ตำบลโคกม่วง
4. ตำบลควนขนุน
5. ตำบลหานโพธิ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเขาชัยสน
2. เทศบาลตำบลจองถนน
3. เทศบาลตำบลโคกม่วง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชัยสน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลควนขนุน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหานโพธิ์

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
93130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน

พื้นที่ : 268 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 44,910 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ทะเลพระลือขจร บ่อน้ำร้อนนามกระเดื่อง เมืองพระสองพี่น้อง หาดพัทธทองสวยสะอาด งามพระธาตุวัดเขียน

พิกัด
7°27′42″N 100°8′0″E

แผนที่อำเภอเขาชัยสนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ