อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่ทะ ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 52150

โทรศัพท์ : 054 331 577

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่ทะ


การปกครอง : อำเภอแม่ทะ มี 10 ตำบล 95 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่ทะ
2. ตำบลป่าตัน
3. ตำบลนาครัว
4. ตำบลน้ำโจ้
5. ตำบลสันดอนแก้ว
6. ตำบลบ้านกิ่ว
7. ตำบลหัวเสือ
8. ตำบลบ้านบอม
9. ตำบลวังเงิน
10. ตำบลดอนไฟ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่ทะ
2. เทศบาลตำบลนาครัว
3. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว
4. เทศบาลตำบลสิริราช
5. เทศบาลตำบลน้ำโจ้
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกิ่ว
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบอม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังเงิน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนไฟ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ
52220    เฉพาะตำบลแม่ทะ หมู่ 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ

พื้นที่ : 810.54 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 56,463 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ลำน้ำจางหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ พุทธรูปศักดิ์สิทธิ์พระไม้แก่นจันทน์ สินแร่สำคัญถ่านหินดินขาว อาชีพยืนยาวไม้แกะสลัก แหล่งประจักษ์ธรรมถ้ำพระสบาย

พิกัด
18°8′6″N 99°30′48″E

แผนที่อำเภอแม่ทะความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ