จังหวัดพิษณุโลก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพิษณุโลก มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพิษณุโลก มี 9 อำเภอ 93 ตำบล 1,032 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิษณุโลก
2. อำเภอนครไทย
3. อำเภอชาติตระการ
4. อำเภอบางระกำ
5. อำเภอบางกระทุ่ม
6. อำเภอพรหมพิราม
7. อำเภอวัดโบสถ์
8. อำเภอวังทอง
9. อำเภอเนินมะปราง


พระพุทธชินราช พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดพิษณุโลก
หนึ่งในพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดของประเทศไทย

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพิษณุโลก มี 20 ตำบล 173 หมู่บ้าน

 • ตำบลในเมือง
 • ตำบลอรัญญิก
 • ตำบลพลายชุมพล
 • ตำบลหัวรอ
 • ตำบลท่าทอง
 • ตำบลบ้านคลอง
 • ตำบลงิ้วงาม
 • ตำบลวังน้ำคู้
 • ตำบลไผ่ขอดอน
 • ตำบลวัดจันทร์
 • ตำบลบึงพระ
 • ตำบลวัดพริก
 • ตำบลมะขามสูง
 • ตำบลท่าโพธิ์
 • ตำบลบ้านกร่าง
 • ตำบลสมอแข
 • ตำบลจอมทอง
 • ตำบลดอนทอง
 • ตำบลปากโทก
 • ตำบลบ้านป่า
2. อำเภอนครไทย มี 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • ตำบลนครไทย
 • ตำบลบ้านแยง
 • ตำบลนครชุม
 • ตำบลหนองกะท้าว
 • ตำบลน้ำกุ่ม
 • ตำบลเนินเพิ่ม
 • ตำบลห้วยเฮี้ย
 • ตำบลนาบัว
 • ตำบลบ้านพร้าว
 • ตำบลยางโกลน
 • ตำบลบ่อโพธิ์
3. อำเภอชาติตระการ มี 6 ตำบล 72 หมู่บ้าน
 • ตำบลชาติตระการ
 • ตำบลป่าแดง
 • ตำบลบ่อภาค
 • ตำบลสวนเมี่ยง
 • ตำบลท่าสะแก
 • ตำบลบ้านดง
4. อำเภอบางระกำ มี 11 ตำบล 142 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางระกำ
 • ตำบลพันเสา
 • ตำบลปลักแรด
 • ตำบลชุมแสงสงคราม
 • ตำบลวังอิทก
 • ตำบลคุยม่วง
 • ตำบลบึงกอก
 • ตำบลท่านางงาม
 • ตำบลหนองกุลา
 • ตำบลบ่อทอง
 • ตำบลนิคมพัฒนา
5. อำเภอบางกระทุ่ม มี 9 ตำบล 87 หมู่บ้าน
 • ตำบลบางกระทุ่ม
 • ตำบลเนินกุ่ม
 • ตำบลสนามคลี
 • ตำบลวัดตายม
 • ตำบลบ้านไร่
 • ตำบลนครป่าหมาก
 • ตำบลโคกสลุด
 • ตำบลไผ่ล้อม
 • ตำบลท่าตาล
6. อำเภอพรหมพิราม มี 12 ตำบล 123 หมู่บ้าน
 • ตำบลพรหมพิราม
 • ตำบลวงฆ้อง
 • ตำบลดงประคำ
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลหนองแขม
 • ตำบลมะตูม
 • ตำบลวังวน
 • ตำบลหอกลอง
 • ตำบลตลุกเทียม
 • ตำบลศรีภิรมย์
 • ตำบลทับยายเชียง
 • ตำบลมะต้อง
7. อำเภอวัดโบสถ์ มี 6 ตำบล 61 หมู่บ้าน
 • ตำบลวัดโบสถ์
 • ตำบลคันโช้ง
 • ตำบลท่างาม
 • ตำบลหินลาด
 • ตำบลบ้านยาง
 • ตำบลท้อแท้
8. อำเภอวังทอง มี 11 ตำบล 168 หมู่บ้าน
 • ตำบลวังทอง
 • ตำบลดินทอง
 • ตำบลพันชาลี
 • ตำบลชัยนาม
 • ตำบลแม่ระกา
 • ตำบลหนองพระ
 • ตำบลบ้านกลาง
 • ตำบลวังนกแอ่น
 • ตำบลวังพิกุล
 • ตำบลท่าหมื่นราม
 • ตำบลแก่งโสภา
9. อำเภอเนินมะปราง มี 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน
 • ตำบลเนินมะปราง
 • ตำบลไทรย้อย
 • ตำบลบ้านมุง
 • ตำบลชมพู
 • ตำบลวังยาง
 • ตำบลวังโพรง
 • ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติแควน้อย
 • อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง
 • อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ
 • อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
 • อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • วิทยาลัยทองสุข ศูนย์การศึกษาพิษณุโลก
 • วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช
 • วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
 • วิทยาลัยแคมบริดจ์ ประเทศไทย
 • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล พิษณุโลก
 • ห้างโลตัส สาขาพิษณุโลก 1
 • ห้างโลตัส สาขาพิษณุโลก 2
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 1
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพิษณุโลก 2
 • ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาพิษณุโลก
 • ห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์ สาขาพิษณุโลก


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพิษณุโลก

เกร็ดความรู้จังหวัดพิษณุโลก

ภาค : ภาคกลาง
พื้นที่ : 10,815.854 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 841,729 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 77.82 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : พระพุทธชินราชงามเลิศ ถิ่นกำเนิดพระนเรศวร สองฝั่งน่านล้วนเรือนแพ หวานฉ่ำแท้กล้วยตาก ถ้ำและน้ำตกหลากตระการตา
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกนนทรี
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นปีบ
อักษรย่อ : พล, PLK
อุทยานแห่งชาติ : 5 แห่ง
วนอุทยาน : -
ป่าสงวนแห่งชาติ : 13 แห่ง
สวนรุกขชาติ : -
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : 2 แห่ง
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 7 แห่ง
พื้นที่ป่า : 2,471,899.35 ไร่ (คิดเป็น 37.35% ของพื้นที่)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช)
อุทยานประวัติศาสตร์ : -
มรดกโลก : -
สนามบิน : 1 แห่ง (ท่าอากาศยานพิษณุโลก)
รหัสไปรษณีย์ : 84000

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

โทรศัพท์ : 055 258 947


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ