อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ว่าการอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอแม่จัน เลขที่ 4 หมู่ที่ 2 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110

โทรศัพท์ : 053 771 566

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอแม่จัน

การปกครอง : อำเภอแม่จัน มี 11 ตำบล 139 หมู่บ้าน
1. ตำบลแม่จัน
2. ตำบลจันจว้า
3. ตำบลจันจว้าใต้
4. ตำบลป่าตึง
5. ตำบลท่าข้าวเปลือก
6. ตำบลจอมสวรรค์
7. ตำบลสันทราย
8. ตำบลศรีค้ำ
9. ตำบลป่าซาง
10. ตำบลแม่ไร่
11. ตำบลแม่คำ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (8 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลแม่จัน
2. เทศบาลตำบลจันจว้า
3. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
4. เทศบาลตำบลแม่คำ
5. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก
6. เทศบาลตำบลสันทราย
7. เทศบาลตำบลแม่ไร่
8. เทศบาลตำบลป่าซาง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลแม่จัน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลจอมสวรรค์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
57110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน
57240    เฉพาะตำบลแม่ไร่ ตำบลแม่คำ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ
57270    เฉพาะตำบลจันจว้า ตำบลจันจว้าใต้ รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า

พื้นที่ : 551 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 107,060 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุกู่แก้วคู่บ้าน แม่น้ำจันคู่เมือง ลิ้นจี่หวานลือเลื่อง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

พิกัด
20°8′48″N 99°51′12″E

แผนที่อำเภอแม่จันSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...