อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ที่ว่าการอำเภอเบตง จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเบตง เลขที่ 339 ถนนสุขยางค์ ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073 230 926

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเบตง


การปกครอง : อำเภอเบตง มี 5 ตำบล 32 หมู่บ้าน
1. ตำบลเบตง
2. ตำบลธารน้ำทิพย์
3. ตำบลยะรม
4. ตำบลอัยเยอร์เวง
5. ตำบลตาเนาะแมเราะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองเบตง
2. เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์
3. องค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะแมเราะ

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอธารโต
  • ทิศใต้ ติดต่อกับรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และรัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับรัฐเกดะฮ์ ประเทศมาเลเซีย

รหัสไปรษณีย์ 
95110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เบตง

พื้นที่ : 1,328 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 62,484 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน

พิกัด
5°46′25″N 101°3′38″E

แผนที่อำเภอเบตง