อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพล ถนนพลรัตน์ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120

โทรศัพท์ : 043 415 793

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพล


การปกครอง : อำเภอพล มี 12 ตำบล 132 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองพล
2. ตำบลหนองแวงโสกพระ
3. ตำบลหนองแวงนางเบ้า
4. ตำบลโนนข่า
5. ตำบลลอมคอม
6. ตำบลเก่างิ้ว
7. ตำบลหัวทุ่ง
8. ตำบลโสกนกเต็น
9. ตำบลหนองมะเขือ
10. ตำบลโคกสง่า
11. ตำบลเพ็กใหญ่
12. ตำบลโจดหนองแก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองเมืองพล
2. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล
3. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงนางเบ้า
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลอมคอม
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น
7. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า
8. องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะเขือ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
40120    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พล

พื้นที่ : 420.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 86,023 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองพลโนนแท่นพระ สักการะพระเจ้าใหญ่ อ่างน้ำละเลิงหวาย ค้าขายกว้างไกล น้ำใจมากล้น ชนชาตินักรบ ทำนบภูดิน เที่ยวถิ่นทุ่งพึงพืด

พิกัด
15°48′57″N 102°35′55″E

แผนที่อำเภอพลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ