อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน ถนนปราสาททอง ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

โทรศัพท์ : 035 261 001

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางปะอิน


การปกครอง : อำเภอบางปะอิน มี 18 ตำบล 149 หมู่บ้าน
1. ตำบลบ้านเลน
2. ตำบลบ้านกรด
3. ตำบลบ้านสร้าง
4. ตำบลเชียงรากน้อย
5. ตำบลคลองจิก
6. ตำบลบางกระสั้น
7. ตำบลตลาดเกรียบ
8. ตำบลบ้านโพ
9. ตำบลขนอนหลวง
10. ตำบลบ้านหว้า
11. ตำบลตลิ่งชัน
12. ตำบลวัดยม
13. ตำบลคุ้งลาน
14. ตำบลบางประแดง
15. ตำบลบ้านแป้ง
16. ตำบลสามเรือน
17. ตำบลบ้านพลับ
18. ตำบลเกาะเกิด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 18 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 8 เทศบาลตำบล, 9 อบต.)
1. เทศบาลเมืองบ้านกรด
2. เทศบาลตำบลบางปะอิน
3. เทศบาลตำบลปราสาททอง
4. เทศบาลตำบลบางกระสั้น
5. เทศบาลตำบลคลองจิก
6. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง
7. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ
8. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย
9. เทศบาลตำบลพระอินทราชา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลับ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบางประแดง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกิด
18. องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
13160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน
13170    เฉพาะตำบลบ้านสร้าง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย
13180    เฉพาะตำบลเชียงรากน้อย รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์


พื้นที่ : 229.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 117,080 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระราชวังเลิศล้ำ หลวงพ่อดำคู่เมือง รุ่งเรืองอุตสาหกรรม มีศีลธรรมชาวบางปะอิน

พิกัด
14°13′39″N 100°34′32″E

แผนที่อำเภอบางปะอินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ