อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอยี่งอ ถนนรามโกมุท ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 96180

โทรศัพท์ : 073 590 105

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอยี่งอ


การปกครอง : อำเภอยี่งอ มี 6 ตำบล 40 หมู่บ้าน
1. ตำบลยี่งอ
2. ตำบลลุโบะบือซา
3. ตำบลละหาร
4. ตำบลตะปอเยาะ
5. ตำบลลุโบะบายะ
6. ตำบลจอเบาะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลยี่งอ
2. องค์การบริหารส่วนตำบลยี่งอ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะปอเยาะ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
5. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบือซา
6. องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะบายะ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลจอเบาะ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
96180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ

พื้นที่ : 200.52 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 47,399 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ข้าวยำพื้นบ้าน ขนมหวานขึ้นชื่อ เลื่องลือเนื้อย่าง ใบยางประดิษฐ์ วิจิตรงานแกะสลัก อนุรักษ์เครื่องสาน หมู่บ้านบาติก

พิกัด
6°24′11″N 101°42′22″E

แผนที่อำเภอยี่งอความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ