จังหวัดเพชรบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดเพชรบุรี มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดเพชรบุรี มี 8 อำเภอ 93 ตำบล 698 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเพชรบุรี
2. อำเภอเขาย้อย
3. อำเภอบ้านลาด
4. อำเภอบ้านแหลม
5. อำเภอท่ายาง
6. อำเภอชะอำ
7. อำเภอหนองหญ้าปล้อง
8. อำเภอแก่งกระจาน

เขาวัง โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเพชรบุรี

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี มีดังนี้
1. อำเภอเมืองเพชรบุรี มี 24 ตำบล 184 หมู่บ้าน

 • ตำบลท่าราบ
 • ตำบลคลองกระแชง
 • ตำบลบางจาน
 • ตำบลนาพันสาม
 • ตำบลธงชัย
 • ตำบลบ้านกุ่ม
 • ตำบลหนองโสน
 • ตำบลไร่ส้ม
 • ตำบลเวียงคอย
 • ตำบลบางจาก
 • ตำบลบ้านหม้อ
 • ตำบลต้นมะม่วง
 • ตำบลช่องสะแก
 • ตำบลนาวุ้ง
 • ตำบลสำมะโรง
 • ตำบลโพพระ
 • ตำบลหาดเจ้าสำราญ
 • ตำบลหัวสะพาน
 • ตำบลต้นมะพร้าว
 • ตำบลวังตะโก
 • ตำบลโพไร่หวาน
 • ตำบลดอนยาง
 • ตำบลหนองขนาน
 • ตำบลหนองพลับ
2. อำเภอเขาย้อย มี 10 ตำบล 57 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาย้อย
 • ตำบลสระพัง
 • ตำบลบางเค็ม
 • ตำบลทับคาง
 • ตำบลหนองปลาไหล
 • ตำบลหนองปรง
 • ตำบลหนองชุมพล
 • ตำบลห้วยโรง
 • ตำบลห้วยท่าช้าง
 • ตำบลหนองชุมพลเหนือ
3. อำเภอบ้านลาด มี 18 ตำบล 115 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านลาด
 • ตำบลบ้านหาด
 • ตำบลบ้านทาน
 • ตำบลตำหรุ
 • ตำบลสมอพลือ
 • ตำบลไร่มะขาม
 • ตำบลท่าเสน
 • ตำบลหนองกระเจ็ด
 • ตำบลหนองกะปุ
 • ตำบลลาดโพธิ์
 • ตำบลสะพานไกร
 • ตำบลไร่โคก
 • ตำบลโรงเข้
 • ตำบลไร่สะท้อน
 • ตำบลห้วยข้อง
 • ตำบลท่าช้าง
 • ตำบลถ้ำรงค์
 • ตำบลห้วยลึก

4. อำเภอบ้านแหลม มี 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน

 • ตำบลบ้านแหลม
 • ตำบลบางขุนไทร
 • ตำบลปากทะเล
 • ตำบลบางแก้ว
 • ตำบลแหลมผักเบี้ย
 • ตำบลบางตะบูน
 • ตำบลบางตะบูนออก
 • ตำบลบางครก
 • ตำบลท่าแร้ง
 • ตำบลท่าแร้งออก

5. อำเภอท่ายาง มี 12 ตำบล 118 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่ายาง
 • ตำบลท่าคอย
 • ตำบลยางหย่อง
 • ตำบลหนองจอก
 • ตำบลมาบปลาเค้า
 • ตำบลท่าไม้รวก
 • ตำบลวังไคร้
 • ตำบลกลัดหลวง
 • ตำบลปึกเตียน
 • ตำบลเขากระปุก
 • ตำบลท่าแลง
 • ตำบลบ้านในดง
6. อำเภอชะอำ มี 9 ตำบล 67 หมู่บ้าน
 • ตำบลชะอำ
 • ตำบลบางเก่า
 • ตำบลนายาง
 • ตำบลเขาใหญ่
 • ตำบลหนองศาลา
 • ตำบลห้วยทรายเหนือ
 • ตำบลไร่ใหม่พัฒนา
 • ตำบลสามพระยา
 • ตำบลดอนขุนห้วย
7. อำเภอหนองหญ้าปล้อง มี 4 ตำบล 31 หมู่บ้าน

 • ตำบลหนองหญ้าปล้อง
 • ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ
 • ตำบลยางน้ำกลัดใต้
 • ตำบลท่าตะคร้อ

8. อำเภอแก่งกระจาน มี 6 ตำบล 52 หมู่บ้าน

 • ตำบลแก่งกระจาน
 • ตำบลสองพี่น้อง
 • ตำบลวังจันทร์
 • ตำบลป่าเด็ง
 • ตำบลพุสวรรค์
 • ตำบลห้วยแม่เพรียง
เกร็ดความรู้จังหวัดเพชรบุรี
ภาค : ภาคตะวันตก
พื้นที่ : 6,225.138 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 482,875 คน (พ.ศ. 2564)
คำขวัญประจำจังหวัด : เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม
ดอกไม้ประจำจังหวัด : -
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นหว้า
อักษรย่อ : พบ, PBI
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน, อุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)
วนอุทยาน : 2 แห่ง
ป่าสงวนแห่งชาติ : 15 แห่ง
สวนรุกขชาติ : 1 แห่ง (สวนรุกขชาติเขาย้อย)
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า : -
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า : 2 แห่ง
พื้นที่ป่า : 2,222,208.96 ไร่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ : 1 แห่ง (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี)
อุทยานประวัติศาสตร์ : 1 แห่ง (อุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี)
มรดกโลก : 1 แห่ง (กลุ่มป่าแก่งกระจาน)
เทศบาล : 15 แห่ง (2 เทศบาลเมือง, 13 เทศบาลตำบล)
รหัสไปรษณีย์ : 76000

ศาลาว่าการจังหวัด : ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000
โทรศัพท์ : 032 425 573


SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ