อำเภอรามัน จังหวัดยะลา | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอรามัน จังหวัดยะลา

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอรามัน ถนนจรูญวิถี ตำบลกายูบอเกาะ อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 95140

โทรศัพท์ : 073 295 197

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอรามัน


การปกครอง : อำเภอรามัน มี 16 ตำบล 88 หมู่บ้าน
1. ตำบลกายูบอเกาะ
2. ตำบลโกตาบารู
3. ตำบลบาลอ
4. ตำบลตะโล๊ะหะลอ
5. ตำบลกาลูปัง
6. ตำบลอาซ่อง
7. ตำบลกาลอ
8. ตำบลวังพญา
9. ตำบลกอตอตือร๊ะ
10. ตำบลยะต๊ะ
11. ตำบลเกะรอ
12. ตำบลบือมัง
13. ตำบลจะกว๊ะ
14. ตำบลบาโงย
15. ตำบล เนินงาม
16. ตำบลท่าธง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 14 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองรามันห์
2. เทศบาลตำบลโกตาบารู
3. เทศบาลตำบลบาลอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลกายูบอเกาะ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละหะลอ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลกาลูปัง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลอาซ่อง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกาลอ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลวังพญา
10. องค์การบริหารส่วนตำบลกอตอตือร๊ะ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลยะต๊ะ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเกะรอ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลบือมัง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลจะกว๊ะ
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงย
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินงาม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
95140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์รามัน

พื้นที่ : 516.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 97,650 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถิ่นช้างเผือกคู่บารมี สับปะรดดีเกะรอ ตะโละหะลอกริชงาม ลือนามปลามังกร อนุสรณ์เมืองเก่า

พิกัด
6°28′42″N 101°25′27″E

แผนที่อำเภอรามันความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ