อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

โทรศัพท์ : 038 601 483

อาคารที่ว่าการอำเภอบ้านฉาง


การปกครอง : อำเภอบ้านฉาง มี 3 ตำบล 20 หมู่บ้าน
1. ตำบลสำนักท้อน    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลพลา    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลบ้านฉาง    มี 6 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 1 อบต.)

1. เทศบาลเมืองบ้านฉาง
2. เทศบาลตำบลสำนักท้อน
3. เทศบาลตำบลบ้านฉาง
4. เทศบาลตำบลพลา
5. องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักท้อน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
21130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง

พื้นที่ : 238.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 77,393 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
บ้านฉางสะอาด หาดทรายงามหรู มะม่วงนอกฤดู ปลาปูกะปิดี บารมีหลวงพ่อหอม

พิกัด
12°43′42″N 101°3′59″E

แผนที่อำเภอบ้านฉางความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ