อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอด่านช้าง ถนนด่านช้าง-สามชุก ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 72180

โทรศัพท์ : 035 595 080

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอด่านช้าง


การปกครอง : อำเภอด่านช้าง มี 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน
1. ตำบลด่านช้าง
2. ตำบลวังยาว
3. ตำบลหนองมะค่าโมง
4. ตำบลนิคมกระเสียว
5. ตำบลห้วยขมิ้น
6. ตำบลวังคัน
7. ตำบลองค์พระ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 8 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 7 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลด่านช้าง
2. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะค่าโมง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมกระเสียว
6. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขมิ้น
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังคัน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลองค์พระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง

พื้นที่ : 1,193.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 67,659 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขื่อนกระเสียวลือนาม ธรรมชาติงามล้ำ วัฒนธรรมตะเพินคี่ อุทยานดีสนสองใบ

พิกัด
14°50′30″N 99°41′50″E

แผนที่อำเภอด่านช้างความรู้รอบตัวที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ