อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรี ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000

โทรศัพท์ : 037 213 396

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองปราจีนบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองปราจีนบุรี มี 13 ตำบล 144 หมู่บ้าน
1. ตำบลหน้าเมือง
2. ตำบลรอบเมือง
3. ตำบลเนินหอม
4. ตำบลโนนห้อม
5. ตำบลดงขี้เหล็ก
6. ตำบลวัดโบสถ์
7. ตำบลไม้เค็ด
8. ตำบลบางเดชะ
9. ตำบลโคกไม้ลาย
10. ตำบลท่างาม
11. ตำบลบ้านพระ
12. ตำบลดงพระราม
13. ตำบลบางบริบูรณ์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 2 เทศบาลตำบล, 11 อบต.)
1. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
2. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ
3. เทศบาลตำบลโคกมะกอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนห้อม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินหอม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดงขี้เหล็ก
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดชะ
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไม้เค็ด
11. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย
13. องค์การบริหารส่วนตำบลดงพระราม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพระ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
25000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ปราจีนบุรี
25230    เฉพาะตำบลโคกไม้ลาย ตำบลเนินหอม ตำบลบ้านพระ ตำบลไม้เค็ด (ศูนย์ราชการ) รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพระ

พื้นที่ : 451.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 108,834 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ศรีมหาโพธิ์คู่บ้าน ไผ่ตงหวานคู่เมือง ผลไม้ลือเลื่อง เขตเมืองทวารวดี

พิกัด
14°3′2″N 101°22′0″E

แผนที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ