อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองสระบุรี ถนนเทศบาล 3 ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036 340 055

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองสระบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองสระบุรี มี 11 ตำบล 77 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากเพรียว
2. ตำบลหนองโน
3. ตำบลกุดนกเปล้า
4. ตำบลตะกุด
5. ตำบลดาวเรือง
6. ตำบลตลิ่งชัน
7. ตำบลนาโฉง
8. ตำบลหนองปลาไหล
9. ตำบลโคกสว่าง
10. ตำบลปากข้าวสาร
11. ตำบลหนองยาว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 11 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 7 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสระบุรี
2. เทศบาลตำบลตะกุด
3. เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า
4. เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลปากข้าวสาร
7. องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสว่าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
11. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี

พื้นที่ : 301.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 117,294 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระพุทธฉายสูงค่า ครกหินชั้นดี ถิ่นคนดีมีน้ำใจ ล้ำสมัยเมืองชุมทาง

พิกัด
14°31′38″N 100°54′35″E

แผนที่อำเภอเมืองสระบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ