รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐา 1

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไป เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 และรัฐสภาได้เลือกนายเศรษฐา ทวีสิน ให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วนั้น ตอนนี้ได้มีการโปรดเกล้าฯ คณะรัฐมนตรีออกมาแล้ว เรามาดูกันว่า ครม. เศรษฐา 1 จะมีหน้าตาเป็นอย่างไร จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบที่ควรจะเป็น หรือ ขี้เหร่จนต้องนั่งปลงสังเวช มาดูกันเลย
รายชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐา 1 มีดังนี้

นายกรัฐมนตี : นายเศรษฐา ทวีสิน

1. รองนายกรัฐมนตรี

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย
 • นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล
 • พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ
 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

2. สำนักนายกรัฐมนตรี

 • นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีว่าการ

3. กระทรวงกลาโหม

 • นายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการ

4. กระทรวงการคลัง

 • นายเศรษฐา ทวีสิน รัฐมนตรีว่าการ
 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

5. กระทรวงการต่างประเทศ

 • นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รัฐมนตรีว่าการ
 • นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการ

6. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 • นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการ

7. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการ

8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการ
 • นายไชยา พรหมา รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการ

9. กระทรวงคมนาคม

 • นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการ
 • นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 • พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ

11. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

 • นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการ

12. กระทรวงพลังงาน

 • นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการ

13. กระทรวงพาณิชย์

 • นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการ

14. กระทรวงมหาดไทย

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการ
 • นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ
 • นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

15. กระทรวงยุติธรรม

 • พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการ

16. กระทรวงแรงงาน

 • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการ

17. กระทรวงวัฒนธรรม

 • นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการ

18. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

 • นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการ

19. กระทรวงศึกษาธิการ

 • พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ
 • นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ

20. กระทรวงสาธารณสุข

 • นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการ
 • นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ

21. กระทรวงอุตสาหกรรม

 • นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการ


บทวิพากษ์

การแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้เรียกได้ว่าได้รับเสียงยี้กันสนั่นเมือง น่าจะขี้เหร่ที่สุดคณะหนึ่งเท่าที่เคยประเทศไทยเคยมีคณะรัฐมนตรีมา เนื่องจากมันดูผิดฝาผิดตัวกันไปหมด วางตัวบุคคลไว้ในกระทรวงต่าง ๆ ไม่ตรงกับความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญ มีเพียงไม่กี่ตำแหน่งเท่านั้นที่วางคนไว้ตรงกับคุณสมบัติที่ควรจะมี แสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงการจัดคณะรัฐมนตรีตามโควต้าของแต่ละพรรคเท่านั้น ไม่สนใจความสามารถของคน ๆ นั้น หรือความรู้สึกของประชาชนเจ้าของประเทศเลย

โลกยุคใหม่ต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานหรือควบคุมบังคับบัญชาในแต่ละกระทรวง ทบวง กรม เพื่อให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้ และสามารถทำงานร่วมกับข้าราชการประจำได้อย่างกลมกลืน ฟังที่ข้าราชการเขาคุยกันรู้เรื่อง แต่การเมืองไทยของเราก็ยังวนอยู่ในวังวนเดิม ๆ เอานักการเมืองที่มี ส.ส. ในมือมาก ส.ส.ผู้มีอิทธิพล หรือแม้กระทั่งบุคคลที่มีประวัติไม่ขาวสะอาดมาเป็นเจ้ากระทรวงโดยไม่สนใจความสามารถใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นเพียงการต่างตอบแทนเท่านั้น คุณสนับสนุนฉัน ฉันก็ให้ตำแหน่งคุณ คุณยอมให้นายฉันกลับบ้าน ฉันก็ตอบแทนคุณด้วยตำแหน่งรัฐมนตรี ... มันทำให้เกิดคำถามขึ้นมาในหัวว่า เราจะส่งต่อระบบแย่ ๆ แบบนี้ให้ลูกหลานจริง ๆ เหรอ !!!

ในประเทศที่เจริญแล้วเขาเลือกรัฐมนตรีเข้ามาเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศ ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของคนนั้น ๆ แต่บ้านเราเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพื่อเกียรติประวัติของวงศ์ตะกูล เพื่ออำนาจบารมี  และเพื่อหาช่องทางโกงกิน คอยแต่จะหาจังหวะถอนทุนที่ลงไปในการเลือกตั้งเท่านั้น ในเมื่อเจ้ากระทรวงยังโกง แล้วจะปราบปรามข้าราชการที่ขี้โกงได้อย่างไร และนี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้ประเทศของเราไม่เจริญอย่างที่ควรจะเป็น ... มารอดูกันว่าคณะรัฐมนตรีผิดฝาผิดตัวแบบนี้จะนำพาประเทศชาติไปทางไหน จะก้าวหน้าหรือถอยหลังลงคลองกันแน่...อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ