อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ หมู่ที่ 5 ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

โทรศัพท์ : 056 711 030

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองเพชรบูรณ์


การปกครอง : อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ มี 17 ตำบล 221 หมู่บ้าน
1. ตำบลในเมือง
2. ตำบลท่าพล
3. ตำบลวังชมภู
4. ตำบลนางั่ว
5. ตำบลตะเบาะ
6. ตำบลบ้านโตก
7. ตำบลสะเดียง
8. ตำบลป่าเลา
9. ตำบลดงมูลเหล็ก
10. ตำบลระวิง
11. ตำบลบ้านโคก
12. ตำบลห้วยใหญ่
13. ตำบลชอนไพร
14. ตำบลห้วยสะแก
15. ตำบลนาป่า
16. ตำบลน้ำร้อน
17. ตำบลนายม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 19 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 15 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์
2. เทศบาลตำบลท่าพล
3. เทศบาลตำบลวังชมภู
4. เทศบาลตำบลนางั่ว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลระวิง
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่
9. องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดียง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสะแก
11. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเลา
12. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพล
14. องค์การบริหารส่วนตำบลวังชมภู
15. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
16. องค์การบริหารส่วนตำบลนายม
17. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก
18. องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
19. องค์การบริหารส่วนตำบลชอนไพร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
67000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพชรบูรณ์
67210    เฉพาะตำบลนายม ตำบลระวิง ตำบลวังชมภู ตำบลห้วยสะแก รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังชมภู
67250    เฉพาตำบลท่าพล รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ท่าพล

พื้นที่ : 2,281.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 204,509 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองมะขามหวาน อุทยานน้ำหนาว ศรีเทพเมืองเก่า เขาค้ออนุสรณ์ นครพ่อขุนผาเมือง

พิกัด
16°26′35″N 101°8′57″E

แผนที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ