อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทรายมูล หมู่ที่ 16 ถนนสุขาภิบาล 1 ตำบลทรายมูล อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร 35170

โทรศัพท์ : 045 787 053

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอทรายมูล


การปกครอง : อำเภอทรายมูล มี 5 ตำบล 54 หมู่บ้าน
1. ตำบลทรายมูล
2. ตำบลนาเวียง
3. ตำบลไผ่
4. ตำบลดู่ลาด
5. ตำบลดงมะไฟ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลทรายมูล
2. เทศบาลตำบลนาเวียง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทรายมูล
4. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่
5. องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ลาด
6. องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
35170    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทรายมูล

พื้นที่ : 272.80 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 30,805 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
พระธาตุฝุ่นล้ำค่า สวนป่าดงมะไฟ หอไตรประวัติศาสตร์ เห็ดธรรมชาติสมบูรณ์

พิกัด
15°56′24″N 104°12′30″E

แผนที่อำเภอทรายมูลความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ