อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ถนนศรีสำราญ 2 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

โทรศัพท์ : 035 532 834

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสองพี่น้อง


การปกครอง : อำเภอสองพี่น้อง มี 15 ตำบล 140 หมู่บ้าน
1. ตำบลสองพี่น้อง
2. ตำบลทุ่งคอก
3. ตำบลบางเลน
4. ตำบลดอนมะนาว
5. ตำบลบางตาเถร
6. ตำบลบ่อสุพรรณ
7. ตำบลบางตะเคียน
8. ตำบลหนองบ่อ
9. ตำบลบ้านกุ่ม
10. ตำบลศรีสำราญ
11. ตำบลหัวโพธิ์
12. ตำบลต้นตาล
13. ตำบลบางพลับ
14. ตำบลบ้านช้าง
15. ตำบลเนินพระปรางค์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 14 อบต.)
1. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง
2. เทศบาลตำบลทุ่งคอก
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
4. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะนาว
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสุพรรณ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบ่อ
9. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตะเคียน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
12. องค์การบริหารส่วนตำบลเนินพระปรางค์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพธิ์
14. องค์การบริหารส่วนตำบลต้นตาล
15. องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลับ
16. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
72110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง
72170    เฉพาะตำบลหนองบ่อ หมู่ 6 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์
72190    เฉพาะตำบลบ่อสุพรรณ ตำบลทุ่งคอก หมู่ 4-11, 14, 16 ตำบลศรีสำราญ หมู่ 6-8, 11-13 ตำบลหนองบ่อ หมู่ 1-5, 7-8 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก

พื้นที่ : 750.40 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 125,906 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ชื่อมีคนน้อย อร่อยปลาหมำ เลิศล้ำพระสงฆ์ หลวงพ่อโหน่งพระเครื่อง รุ่งเรืองนาไร่ พระใหญ่โลกรู้ เสภาชั้นครู อู่น้ำอู่ปลา ราชินีนักร้อง สองพี่น้องบ้านเรา

พิกัด
14°13′25″N 100°1′16″E

แผนที่อำเภอสองพี่น้องความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ