อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ทำการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 55130

โทรศัพท์ : 054 693 558

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


การปกครอง : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน
1. ตำบลห้วยโก๋น
2. ตำบลขุนน่าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 2 แห่ง (2 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น
2. องค์การบริหารส่วนตำบลขุนน่าน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
55130    เฉพาะตำบลห้วยโก๋น รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง
55220    เฉพาะตำบลขุนน่าน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ

พื้นที่ : 518.69 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 9,832 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
น้ำตกวังเปียนเคียงคู่ ฐานสู้รบเหล่าผู้กล้า เฉลิมพระเกียรติเทียมฟ้า สู่แหล่งการค้าชายแดน

พิกัด
19°34′45″N 101°4′52″E

แผนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ