อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

โทรศัพท์ : 036 275 323

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ


การปกครอง : อำเภอเฉลิมพระเกียรติ มี 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน
1. ตำบลเขาดินพัฒนา
2. ตำบลหน้าพระลาน
3. ตำบลพุแค
4. ตำบลบ้านแก้ง
5. ตำบลห้วยบง
6. ตำบลผึ้งรวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 7 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินพัฒนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลพุแค
7. องค์การบริหารส่วนตำบลผึ้งรวง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
18000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระบุรี
18240    เฉพาะตำบลพุแค ตำบลหน้าพระลาน ตำบลห้วยบง หมู่ 8-9 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุแค

พื้นที่ : 150.60 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 37,721 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ต้นแบบทฤษฎีใหม่ วัดมงคลชัยพัฒนา สวนป่าพุแค สินแร่แหล่งอุตสาหกรรม งามล้ำห้วยหินขาว ประเพณีเก่าชาวไทยวน

พิกัด
14°36′32″N 100°54′17″E

แผนที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ