อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอซับใหญ่ หมู่ที่ 1 ถนนหนองบัวระเหว-เทพสถิต ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 36130

โทรศัพท์ : 044 731 050

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอซับใหญ่


การปกครอง : อำเภอซับใหญ่ มี 3 ตำบล 37 หมู่บ้าน
1. ตำบลซับใหญ่
2. ตำบลท่ากูบ
3. ตำบลตะโกทอง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 3 แห่ง (3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. องค์การบริหารส่วนตำบลซับใหญ่
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากูบ
3. องค์การบริหารส่วนตำบลตะโกทอง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
36130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์จัตุรัส

พื้นที่ : 255 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 15,647 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
-

พิกัด
15°38′30″N 100°37′48″E

แผนที่อำเภอซับใหญ่ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ