อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า เลขที่ 5 หมู่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 50260

โทรศัพท์ : 053 469 066

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอดอยเต่า


การปกครอง : อำเภอดอยเต่า มี 6 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลดอยเต่า    มี 10 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าเดื่อ    มี 6 หมู่บ้าน
3. ตำบลมืดกา    มี 5 หมู่บ้าน
4. ตำบลบ้านแอ่น    มี 4 หมู่บ้าน
5. ตำบลบงตัน    มี 7 หมู่บ้าน
6. ตำบลโปงทุ่ง    มี 11 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 6 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา
2. องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเดื่อ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทุ่ง

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
50260    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า

พื้นที่ : 803.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,118 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า

พิกัด
17°57′12″N 98°41′6″E

แผนที่อำเภอดอยเต่าความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ