อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองนครนายก ถนนศรีเมือง ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000

โทรศัพท์ : 037 311 270

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองนครนายก


การปกครอง : อำเภอเมืองนครนายก มี 13 ตำบล 125 หมู่บ้าน
1. ตำบลนครนายก
2. ตำบลพรหมณี
3. ตำบลท่าช้าง
4. ตำบลเขาพระ
5. ตำบลบ้านใหญ่
6. ตำบลหินตั้ง
7. ตำบลวังกระโจม
8. ตำบลสาริกา
9. ตำบลท่าทราย
10. ตำบลศรีนาวา
11. ตำบลดอนยอ
12. ตำบลดงละคร
13. ตำบลศรีจุฬา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 1 เทศบาลตำบล, 12 อบต.)
1. เทศบาลเมืองนครนายก
2. เทศบาลตำบลท่าช้าง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหญ่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
7. องค์การบริหารส่วนตำบลวังกระโจม
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหินตั้ง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสาริกา
11. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยอ
12. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีนาวา
13. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีจุฬา
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดงละคร

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
26000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นครนายก
26001    เฉพาะตำบลพรหมณี หมู่ 1, 13 และ ภายใน รร. จปร. รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พื้นที่ : 728.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 101,741 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
นครนายก เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขางาม น้ำตกสวย รวยธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ

พิกัด
14°12′13″N 101°13′2″E

แผนที่อำเภอเมืองนครนายกSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...