อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอพุนพิน ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84130

โทรศัพท์ : 077312608

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอพุนพิน


การปกครอง : อำเภอพุนพิน มี 16 ตำบล 98 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าข้าม    มี 6 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าสะท้อน    มี 7 หมู่บ้าน
3. ตำบลลีเล็ด    มี 8 หมู่บ้าน
4. ตำบลบางมะเดื่อ    มี 7 หมู่บ้าน
5. ตำบลบางเดือน    มี 5 หมู่บ้าน
6. ตำบลท่าโรงช้าง    มี 5 หมู่บ้าน
7. ตำบลกรูด    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลพุนพิน    มี 3 หมู่บ้าน
9. ตำบลบางงอน    มี 11 หมู่บ้าน
10. ตำบลศรีวิชัย    มี 3 หมู่บ้าน
11. ตำบลน้ำรอบ    มี 7 หมู่บ้าน
12. ตำบลมะลวน    มี 9 หมู่บ้าน
13. ตำบลหัวเตย    มี 7 หมู่บ้าน
14. ตำบลหนองไทร    มี 5 หมู่บ้าน
15. ตำบลเขาหัวควาย    มี 4 หมู่บ้าน
16. ตำบลตะปาน    มี 5 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 17 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 16 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลเมืองท่าข้าม
2. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน 
4. องค์การบริหารส่วนตำบลลีเล็ด
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบางเดือน
7. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโรงช้าง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกรูด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลพุนพิน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลบางงอน
11. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
12. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรอบ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลมะลวน
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเตย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
16. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหัวควาย
17. องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
84130    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน

พื้นที่ : 1,240.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 93,720 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแม่น้ำสองสาย องค์นารายณ์ล้ำค่า เจ้าพระยาท่าข้าม ถิ่นงามสวนสราญรมย์ อุดมอัญมณีศรีวิชัย เกรียงไกรสะพานจุลจอมเกล้า

พิกัด
9°6′35″N 99°13′55″E

แผนที่อำเภอพุนพินความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ