อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอสว่างวีระวงศ์ หมู่ที่ 12 ถนนสถิตนิมานการ ตำบลสว่าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

โทรศัพท์ : 045 202 192

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอสว่างวีระวงศ์ 


การปกครอง : อำเภอสว่างวีระวงศ์ มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลแก่งโดม    มี 13 หมู่บ้าน
2. ตำบลท่าช้าง    มี 20 หมู่บ้าน
3. ตำบลบุ่งมะแลง    มี 13 หมู่บ้าน
4. ตำบลสว่าง    มี 13 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลท่าช้าง
2. เทศบาลตำบลสว่าง
3. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งโดม

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34190    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วารินชำราบ

พื้นที่ : 218.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 31,153 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สว่างวีระวงศ์ ผลิตส่งกุหลาบงาม ลือนามหม่อนไหม ก้าวไกลเกษตรอุตสาหกรรม นำสู่อินโดจีน

พิกัด
15°14′24″N 105°5′30″E

แผนที่อำเภอสว่างวีระวงศ์ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ