อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม หมู่ที่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 48150

โทรศัพท์ : 042 599 084

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอศรีสงคราม


การปกครอง : อำเภอศรีสงคราม มี 9 ตำบล 106 หมู่บ้าน
1. ตำบลศรีสงคราม
2. ตำบลหาดแพง
3. ตำบลนาเดื่อ
4. ตำบลโพนสว่าง
5. ตำบลบ้านเอื้อง
6. ตำบลนาคำ
7. ตำบลสามผง
8. ตำบลบ้านข่า
9. ตำบลท่าบ่อสงคราม

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (5 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลศรีสงคราม
2. เทศบาลตำบลนาคำ
3. เทศบาลตำบลสามผง
4. เทศบาลตำบลหาดแพง
5. เทศบาลตำบลบ้านข่า
6. องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อสงคราม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสว่าง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
48150    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ศรีสงคราม

พื้นที่ : 671.19 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 69,515 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
หลวงปู่ตื้อลือนาม น้ำสงครามแหล่งปลา ศิลปาชีพล้ำค่า ลิงป่ามากมี ถิ่นนี้ศรีสงคราม

พิกัด
17°37′38″N 104°15′2″E

แผนที่อำเภอศรีสงครามความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ