จังหวัดพัทลุง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

คำถาม ... จังหวัดพัทลุง มีกี่อำเภอ กี่ตำบล และกี่หมู่บ้าน?

เฉลย ...
จังหวัดพัทลุง มี 11 อำเภอ 65 ตำบล 670 หมู่บ้าน

อำเภอของจังหวัดพัทลุง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพัทลุง
2. อำเภอกงหรา
3. อำเภอเขาชัยสน
4. อำเภอตะโหมด
5. อำเภอควนขนุน
6. อำเภอปากพะยูน
7. อำเภอศรีบรรพต
8. อำเภอป่าบอน
9. อำเภอบางแก้ว
10. อำเภอป่าพะยอม
11. อำเภอศรีนครินทร์ทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย

รายละเอียดอำเภอของจังหวัดพัทลุง มีดังนี้
1. อำเภอเมืองพัทลุง มี 14 ตำบล 145 หมู่บ้าน

 • ตำบลคูหาสวรรค์
 • ตำบลนาโหนด
 • ตำบลเขาเจียก
 • ตำบลพญาขัน
 • ตำบลท่ามิหรำ
 • ตำบลร่มเมือง
 • ตำบลโคกชะงาย
 • ตำบลตำนาน
 • ตำบลนาท่อม
 • ตำบลท่าแค
 • ตำบลปรางหมู่
 • ตำบลควนมะพร้าว
 • ตำบลลำปำ
 • ตำบลชัยบุรี
2. อำเภอกงหรา มี 5 ตำบล 45 หมู่บ้าน
 • ตำบลกงหรา
 • ตำบลชะรัด
 • ตำบลคลองทรายขาว
 • ตำบลสมหวัง
 • ตำบลคลองเฉลิม
3. อำเภอเขาชัยสน มี 5 ตำบล 58 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาชัยสน
 • ตำบลจองถนน
 • ตำบลโคกม่วง
 • ตำบลควนขนุน
 • ตำบลหานโพธิ์
4. อำเภอตะโหมด มี 3 ตำบล 33 หมู่บ้าน
 • ตำบลตะโหมด
 • ตำบลแม่ขรี
 • ตำบลคลองใหญ่
5. อำเภอควนขนุน มี 12 ตำบล 129 หมู่บ้าน
 • ตำบลควนขนุน
 • ตำบลทะเลน้อย
 • ตำบลแหลมโตนด
 • ตำบลมะกอกเหนือ
 • ตำบลนาขยาด
 • ตำบลดอนทราย
 • ตำบลโตนดด้วน
 • ตำบลพนางตุง
 • ตำบลแพรกหา
 • ตำบลพนมวังก์
 • ตำบลปันแต
 • ตำบลชะมวง
6. อำเภอปากพะยูน มี 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน
 • ตำบลปากพะยูน
 • ตำบลดอนทราย
 • ตำบลดอนประดู่
 • ตำบลหารเทา
 • ตำบลเกาะนางคำ
 • ตำบลฝาละมี
 • ตำบลเกาะหมาก
7. อำเภอศรีบรรพต มี 3 ตำบล 30 หมู่บ้าน
 • ตำบลเขาปู่
 • ตำบลเขาย่า
 • ตำบลตะแพน
8. อำเภอป่าบอน มี 5 ตำบล 50 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าบอน
 • ตำบลทุ่งนารี
 • ตำบลโคกทราย
 • ตำบลวังใหม่
 • ตำบลหนองธง
9. อำเภอบางแก้ว มี 3 ตำบล 34 หมู่บ้าน
 • ตำบลท่ามะเดื่อ
 • ตำบลนาปะขอ
 • ตำบลโคกสัก
10. อำเภอป่าพะยอม มี 4 ตำบล 39 หมู่บ้าน
 • ตำบลป่าพะยอม
 • ตำบลบ้านพร้าว
 • ตำบลลานข่อย
 • ตำบลเกาะเต่า
11. อำเภอศรีนครินทร์ มี 4 ตำบล 43 หมู่บ้าน

 • ตำบลชุมพล
 • ตำบลลำสินธุ์
 • ตำบลบ้านนา
 • ตำบลอ่างทอง

อาณาเขต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง

 • อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า

สถาบันอุดมศึกษา
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 • วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
 • วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
 • วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง
 • วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

ศูนย์การค้า / ห้างสรรพสินค้า
 • ห้างโลตัส สาขาพัทลุง
 • ห้างโลตัส สาขาแม่ขรี
 • ห้างสยามแม็คโคร สาขาพัทลุง
 • ห้างสรรพสินค้าโคลีเซียมพัทลุง


ภาพแสดงที่ตั้งจังหวัดพัทลุง


เกร็ดความรู้จังหวัดพัทลุง

ภาค : ภาคใต้
พื้นที่ : 3,424.473 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 520,598 คน (31 ธันวาคม พ.ศ. 2566, กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย)
ความหนาแน่น : 152.02 คนต่อตารางกิโลเมตร
คำขวัญประจำจังหวัด : เมืองหนังโนรา อู่นาข้าว พราวน้ำตก แหล่งนกน้ำ ทะเลสาบงาม เขาอกทะลุ น้ำพุร้อน
ดอกไม้ประจำจังหวัด : ดอกพะยอม
ต้นไม้ประจำจังหวัด : ต้นพะยอม
อักษรย่อ : พท, PLG
อุทยานแห่งชาติ : 1 แห่ง (อุทยานแห่งชาติเขาปู่ - เขาย่า)
วนอุทยาน : 1 แห่ง (วนอุทยานเมืองเก่าชัยบุรี)

ศาลากลางจังหวัด : ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถนนราเมศวร์ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

โทรศัพท์ : 074 613 409


ความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ