อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย หมู่ที่ 2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180

โทรศัพท์ : 056 279 340

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบรรพตพิสัย


การปกครอง : อำเภอบรรพตพิสัย มี 13 ตำบล 118 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่างิ้ว    มี 8 หมู่บ้าน
2. ตำบลบึงปลาทู    มี 9 หมู่บ้าน
3. ตำบลบางตาหงาย    มี 7 หมู่บ้าน
4. ตำบลเจริญผล    มี 6 หมู่บ้าน
5. ตำบลหูกวาง    มี 4 หมู่บ้าน
6. ตำบลหนองตางู    มี 13 หมู่บ้าน
7. ตำบลอ่างทอง    มี 6 หมู่บ้าน
8. ตำบลหนองกรด    มี 15 หมู่บ้าน
9. ตำบลบ้านแดน    มี 9 หมู่บ้าน
10. ตำบลด่านช้าง    มี 13 หมู่บ้าน
11. ตำบลบางแก้ว    มี 8 หมู่บ้าน
12. ตำบลตาสัง    มี 11 หมู่บ้าน
13. ตำบลตาขีด    มี 8 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 14 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 12 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
2. เทศบาลตำบลบ้านแดน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
4. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญผล
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาหงาย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทู
7. องค์การบริหารส่วนตำบลหูกวาง
8. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตางู
9. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
12. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกรด
13. องค์การบริหารส่วนตำบลตาสัง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลตาขีด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
60180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บรรพตพิสัย

พื้นที่ : 909.90 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 84,817 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กรุงเก่าแม่ศรีเมือง ลือเลืองฝูงค้างคาว เขาหน่อแพรวพราว สายน้ำยาวนามแม่ปิง

พิกัด
15°56′9″N 99°58′56″E

แผนที่อำเภอบรรพตพิสัย