อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน หมู่ที่ 16 ถนนวังทอง-เขาทราย ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 66180

โทรศัพท์ : 056 695 279

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอวังทรายพูน


การปกครอง : อำเภอวังทรายพูน มี 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน
1. ตำบลวังทรายพูน
2. ตำบลหนองปล้อง
3. ตำบลหนองพระ
4. ตำบลหนองปลาไหล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  5 แห่ง (2 เทศบาลตำบล, 3 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลวังทรายพูน
2. เทศบาลตำบลหนองปล้อง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูน
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพระ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
66180    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน

พื้นที่ : 259.50 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 24,120 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองแตงโม โชว์กรงนก ยกมะม่วงมัน ขยันทอผ้า ไร่นาสวนผสม เกลียวกลมเป็นเลิศ

พิกัด
16°23′18″N 100°32′18″E

แผนที่อำเภอวังทรายพูนความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ