อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน หมู่ที่ 1 ถนนมาลัยแมน ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์ : 034 351 602

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอกำแพงแสน


การปกครอง : อำเภอกำแพงแสน มี 15 ตำบล 204 หมู่บ้าน
1. ตำบลกำแพงแสน
2. ตำบลวังน้ำเขียว
3. ตำบลทุ่งกระพังโหม
4. ตำบลหนองกระทุ่ม
5. ตำบลกระตีบ
6. ตำบลรางพิกุล
7. ตำบลทุ่งลูกนก
8. ตำบลห้วยม่วง
9. ตำบลห้วยขวาง
10. ตำบลห้วยหมอนทอง
11. ตำบลทุ่งขวาง
12. ตำบลสระพัฒนา
13. ตำบลสระสี่มุม
14. ตำบลดอนข่อย
15. ตำบลทุ่งบัว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 16 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 15 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลกำแพงแสน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว
3. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกระพังโหม
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระทุ่ม
5. องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ
6. องค์การบริหารส่วนตำบลรางพิกุล
7. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงแสน
9. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยขวาง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง
11. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
12. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหมอนทอง
13. องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
14. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนข่อย
15. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งบัว
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
73140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์กำแพงแสน
73180    เฉพาะตำบลกระตีบ ตำบลสระพัฒนา ตำบลห้วยม่วง ตำบลสระสี่มุม หมู่ 1, 3-5, 11, 14, 16, 22-23 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์สระพัฒนา

พื้นที่ : 405.02 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 126,281 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เมืองเก่าโบราณ สถานผลิตนักบินประเทศ แหล่งบัณฑิตการเกษตร เขตพื้นดินเนื้อดี อนุสาวรีย์อินทรศักดิ์ศจี ปฐพีแห่งความร่มเย็น

พิกัด
13°59′2″N 99°59′38″E

แผนที่อำเภอกำแพงแสนSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...