อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ว่าการอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอทุ่งสง เลขที่ 103 ถนนชัยชุมพล ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์ : 075 411 212

ภาพแสดงที่ตั้งอําเภอทุ่งสง


การปกครอง : อําเภอทุ่งสง มี 13 ตำบล 124 หมู่บ้าน
1. ตำบลปากแพรก
2. ตำบลเขาขาว
3. ตำบลชะมาย
4. ตำบลนาโพธิ์
5. ตำบลหนองหงส์
6. ตำบลถ้ำใหญ่
7. ตำบลควนกรด
8. ตำบลน้ำตก
9. ตำบลนาไม้ไผ่
10. ตำบลที่วัง
11. ตำบลนาหลวงเสน
12. ตำบลกะปาง
13. ตำบลเขาโร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 13 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 4 เทศบาลตำบล, 8 อบต.)
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง
2. เทศบาลตำบลที่วัง
3. เทศบาลตำบลชะมาย
4. เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
5. เทศบาลตำบลกะปาง
6. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร
8. องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก
10. องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่
11. องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
12. องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
13. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
80110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง
80310    เฉพาะตำบลกะปาง ตำบลที่วัง หมู่ 3-4, 11 ตำบลเขาโร หมู่ 5 รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน

พื้นที่ : 919.31 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 161,269 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ถ้ำตลอดงามตระการ อุทยานน้ำตกโยง โรงงานมากมี สถานีชุมทาง ศูนย์กลางราชการ ทรงประทานพระคู่เมือง ลือเลื่องแม่กวนอิม

พิกัด
8°9′53″N 99°40′51″E

แผนที่อําเภอทุ่งสงSCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...