อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม เลขที่ 300 หมู่ที่ 3 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110

โทรศัพท์ : 055 391 251

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอบางกระทุ่ม


การปกครอง : อำเภอบางกระทุ่ม มี 9 ตำบล 87 หมู่บ้าน
1. ตำบลบางกระทุ่ม
2. ตำบลเนินกุ่ม
3. ตำบลสนามคลี
4. ตำบลวัดตายม
5. ตำบลบ้านไร่
6. ตำบลนครป่าหมาก
7. ตำบลโคกสลุด
8. ตำบลไผ่ล้อม
9. ตำบลท่าตาล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 9 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 5 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
2. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
3. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
4. เทศบาลตำบลสนามคลี
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
6. องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ล้อม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก
8. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
65110    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม
65210    เฉพาะตำบลเนินกุ่ม ตำบลวัดตายม รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม

พื้นที่ : 447 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 45,918 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
กล้วยตากฉ่ำหวาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพร เลื่อมใสหลวงพ่อหรั่ง โอทอปดังห้าดาว สืบสานตำนานหลวงพ่อยม ชมประเพณีแข่งเรือบก โบสถ์นาคปรกบนดอกบัว

พิกัด
16°34′44″N 100°17′50″E

แผนที่อำเภอบางกระทุ่มความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ