อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอหนองไผ่ หมู่ที่ 6 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67140

โทรศัพท์ : 056 781 600

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอหนองไผ่


การปกครอง : อำเภอหนองไผ่ มี 13 ตำบล 142 หมู่บ้าน
1. ตำบลหนองไผ่
2. ตำบลนาเฉลียง
3. ตำบลบ่อไทย
4. ตำบลบัววัฒนา
5. ตำบลบ้านโภชน์
6. ตำบลกองทูล
7. ตำบลท่าแดง
8. ตำบลท่าด้วง
9. ตำบลเพชรละคร
10. ตำบลยางงาม
11. ตำบลห้วยโป่ง
12. ตำบลวังโบสถ์
13. ตำบลวังท่าดี

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 15 แห่ง (6 เทศบาลตำบล, 9 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลหนองไผ่
2. เทศบาลตำบลนาเฉลียง
3. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง
4. เทศบาลตำบลบัววัฒนา
5. เทศบาลตำบลบ่อไทย
6. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์
7. องค์การบริหารส่วนตำบลกองทูล
8. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าด้วง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแดง
10. องค์การบริหารส่วนตำบลยางงาม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลเพชรละคร
12. องค์การบริหารส่วนตำบลวังโบสถ์
13. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไผ่
15. องค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
67140    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หนองไผ่
67220    เฉพาะตำบลนาเฉลียง ตำบลยางงาม ตำบลห้วยโป่ง รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์นาเฉลียง

พื้นที่ : 1,360.20 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 110,480 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
สระหลวงคู่หนองไผ่ น้ำใสฝายคลองยาง พระปรางค์เก่าบ้านโภชน์ วังโบสถ์ผ้าทอพื้นบ้าน งามตระการน้ำตกชับชมภู

พิกัด
15°59′25″N 101°3′45″E

แผนที่อำเภอหนองไผ่SCAM ALERT !!! ... เตือนภัยมิจฉาชีพ

เตือนภัย!! ... มิจฉาชีพระบาด วิธีเอาตัวรอดจากแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์

เตือนภัย !!! อย่าหลงกลมิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์ ในปัจจุบันต้องยอมรับว่ามิจฉาชีพและแก๊งค์คอลเซ็นเตอร์กำลังระบาดอย่างหนักทั่วโลกรวมถึงประ...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ