อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอนาเยีย หมู่ที่ 8 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทรศัพท์ : 045 306 120

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอนาเยีย


การปกครอง : อำเภอนาเยีย มี 3 ตำบล 43 หมู่บ้าน
1. ตำบลนาเยีย    มี 21 หมู่บ้าน
2. ตำบลนาดี    มี 13 หมู่บ้าน
3. ตำบลนาเรือง    มี 9 หมู่บ้าน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 4 แห่ง (3 เทศบาลตำบล, 1 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลนาเยีย
2. เทศบาลตำบลนาจาน
3. เทศบาลตำบลนาเรือง
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
34160    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เดชอุดม

พื้นที่ : 227.00 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 27,479 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนแห่งธัญญาหาร สายธารลำโดมใหญ่ งามวิไลสามนา ปวงประชาสถาพร

พิกัด
15°3′36″N 105°3′36″E

แผนที่อำเภอนาเยียความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ