อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย ถนนจรจำรูญ ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230

โทรศัพท์ : 043 567 366

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอโพธิ์ชัย


การปกครอง : อำเภอโพธิ์ชัย มี 9 ตำบล 112 หมู่บ้าน
1. ตำบลขามเปี้ย
2. ตำบลคำพอุง
3. ตำบลเชียงใหม่
4. ตำบลอัคคะคำ
5. ตำบลโพธิ์ศรี
6. ตำบลบัวคำ
7. ตำบลดอนโอง
8. ตำบลหนองตาไก้
9. ตำบลสะอาด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 10 แห่ง (4 เทศบาลตำบล, 6 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลชัยวารี
2. เทศบาลตำบลคำพอุง
3. เทศบาลตำบลเชียงใหม่
4. เทศบาลตำบลอัคคะคำ
5. องค์การบริหารส่วนตำบลขามเปี้ย
6. องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี
7. องค์การบริหารส่วนตำบลบัวคำ
8. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโอง
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาไก้
10. องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
45230    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย

พื้นที่ : 394.30 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 58,080 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
ดินแดนกระติบข้าวใหญ่ ผ้าไหมล้ำค่า ผ้าขาวม้าเนื้อดี ข้าวจี่ปั้นโต แตงโมแสนหวาน เล่าขานหลวงปู่ใหญ่

พิกัด
16°19′25″N 103°46′9″E

แผนที่อำเภอโพธิ์ชัยความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ