อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองปาน หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 52240

โทรศัพท์ : 054 276 003

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองปาน


การปกครอง : อำเภอเมืองปาน มี 5 ตำบล 56 หมู่บ้าน
1. ตำบลเมืองปาน
2. ตำบลแจ้ซ้อน
3. ตำบลบ้านขอ
4. ตำบลหัวเมือง
5. ตำบลทุ่งกว๋าว

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 5 แห่ง (1 เทศบาลตำบล, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล)
1. เทศบาลตำบลเมืองปาน
2. องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ซ้อน
3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขอ
4. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง
5. องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งกว๋าว

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
52240    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน

พื้นที่ : 865.10 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 32,676 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
แหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยานแจ้ซ้อน บ่อน้ำร้อนลือนาม สามต้นสักใหญ่ ไหว้พระธาตุดอยซาง

พิกัด
18°46′14″N 99°29′54″E

แผนที่อำเภอเมืองปานความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ