อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี | ข้อมูลอำเภอ สถานที่ติดต่อ และเบอร์โทรศัพท์

ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

ที่อยู่
ที่ว่าการอำเภอเมืองเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 76000

โทรศัพท์ : 032 425 053

ภาพแสดงที่ตั้งอำเภอเมืองเพชรบุรี


การปกครอง : อำเภอเมืองเพชรบุรี มี 24 ตำบล 184 หมู่บ้าน
1. ตำบลท่าราบ
2. ตำบลคลองกระแชง
3. ตำบลบางจาน
4. ตำบลนาพันสาม
5. ตำบลธงชัย
6. ตำบลบ้านกุ่ม
7. ตำบลหนองโสน
8. ตำบลไร่ส้ม
9. ตำบลเวียงคอย
10. ตำบลบางจาก
11. ตำบลบ้านหม้อ
12. ตำบลต้นมะม่วง
13. ตำบลช่องสะแก
14. ตำบลนาวุ้ง
15. ตำบลสำมะโรง
16. ตำบลโพพระ
17. ตำบลหาดเจ้าสำราญ
18. ตำบลหัวสะพาน
19. ตำบลต้นมะพร้าว
20. ตำบลวังตะโก
21. ตำบลโพไร่หวาน
22. ตำบลดอนยาง
23. ตำบลหนองขนาน
24. ตำบลหนองพลับ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : 21 แห่ง (1 เทศบาลเมือง, 3 เทศบาลตำบล, 17 อบต.)
1. เทศบาลเมืองเพชรบุรี
2. เทศบาลตำบลหัวสะพาน
3. เทศบาลตำบลหาดเจ้าสำราญ
4. เทศบาลตำบลหนองขนาน
5. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาน
6. องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม
7. องค์การบริหารส่วนตำบลธงชัย
8. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม
9. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน
10. องค์การบริหารส่วนตำบลไร่ส้ม
11. องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
12. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ
13. องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะม่วง
14. องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสะแก
15. องค์การบริหารส่วนตำบลนาวุ้ง
16. องค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรง
17. องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ
18. องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
19. องค์การบริหารส่วนตำบลโพไร่หวาน
20. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาง
21. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลับ

อาณาเขต

รหัสไปรษณีย์ 
76000    รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี
76100    เฉพาะตำบลหาดเจ้าสำราญ ตำบลหนองขนาน รับผิดชอบโดยที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ

พื้นที่ : 283.901 ตารางกิโลเมตร
ประชากร : 121,998 คน (พ.ศ. 2564)

คำขวัญ
เขาวังคู่บ้าน ขนมหวานเมืองพระ เลิศล้ำศิลปะ แดนธรรมะ ทะเลงาม

พิกัด
13°6′43″N 99°56′38″E

แผนที่อำเภอเมืองเพชรบุรีความรู้รอบตัวที่น่าสนใจ
--------------------------------อย่าเพิ่งซื้อบ้าน ถ้ายังไม่รู้สิ่งนี้ !!!

ซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง?

คำถาม ... จะซื้อบ้าน ต้องดูอะไรบ้าง? เฉลย ... บ้านคือหนึ่งในปัจจัย 4 ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องการ และในการซื้อบ้านนั้นเป็นการตัดสินใจทางการเงินค...

ความรู้รอบตัว...แนะนำ